คุณตั้งใจเข้าเว็บไซต์ pantavanij.com ใช่มั้ย

Do you want to enter pantavanij.com?


เราจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ที่ถูกต้องภายใน วินาที หรือหากไม่ต้องการรอ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ที่นี่
We will redirect you to the website in seconds. If you don’t want to wait, please click here to enter the website

บริษัท พันธวณิช จำกัด (Pantavanij Co., Ltd.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจัดซื้อครบวงจรที่ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่นการจัดซื้อจัดจ้าง และที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อสำหรับองค์กร
Total procurement expert providing B2B e-Marketplace service, procurement solutions and procurement consultancy service.Pantavanij Co., Ltd. 31st Floor Lumpini Tower, 1168/94 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok
Working days: Monday – Friday (8.30 – 17.30 hrs.)
Tel: 0 2689 4200 e-Mail: emarketplace@pantavanij.com